W tym kraju związkowym położonym na południu Austrii już od maja temperatury są wyższe, łąki i drzewa bardziej zielone, jeziora cieplejsze, a ludzie dzięki temu są w lepszym nastroju.