Bogactwo tradycyjnych imprez folklorystycznych sprawia, że urlop w Karyntii to każdorazowo także okazja do obserwacji krajoznawczych.