Region Norycki i Hemmaland są świadkami historii kultury liczącej tysiące lat, której zabytki można oglądać do dzisiaj.